Ons Huisreglement

 1. ​Men kan lid worden van de dansschool mits betaling van het lesgeld en verzekering, na goedkeuring en aanvaarding door het bestuur van de dansschool. ​Weigering van lidmaatschap kan geen aanleiding geven tot enige vorm van vergoeding of compensatie.​

 2. Leden die worden toegelaten, zijn personen die geacht worden in staat te zijn van het volgen van de danslessen zonder enige hinder te veroorzaken.Wanneer dit niet kan, kan de leerkracht en het bestuur deze persoon verwijderen uit de les. Dit kan leiden tot het verwijderen uit de dansschool.Voorbeelden daar van zijn: onder invloed van drugs, alcohol, agressie, geweld, beschadiging van materiaal, ongepast gedrag en het imago beschadiging van de dansschool.

 3. Personen die het imago schenden, ongepast gedrag tonen of enige negativiteit tonen naar een dansleerkracht, danser of naar de dansschool toe kan hiervoor geweigerd worden van de dansschool en indien nodig gerechtelijk vervolgd worden en dit op hun kosten.

 4. Bij inschrijving van een danser gaat deze partij automatisch akkoord met ons huisreglement, dit kan geraadpleegd worden via een kopie of via de website.BETALINGEN WORDEN DUS OOK UITGEVOERD VOOR DE DANSPERIODE BEGINT UITERLIJKE UITSTELLEN ENKEL MET CORRECTE AFSPRAKEN.

 5. Het lidgeld exclusief verzekering. In geval van blessure dient deze gemeld te worden tijdens de betreffende dansles of activiteit aan de verantwoordelijke van de dansschool of dansleerkracht. Jullie krijgen dan een formulier, deze moet dan ook door jullie worden ingevuld voor de verzekering. Er zijn extra verzekeringen gelieve jullie hiervoor te informeren bij het bestuur.Deze verzekering dekt lichamelijke letsels opgelopen tijdens en door de lessen.De dansschool en de dansleerkrachten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor voorvallen die gebeuren voor en na de uren van de danslessen waarvoor men zich heeft ingeschreven.De dansschool beidt ook geen opvang voor en na de danslessen, wij kunnen dus niet verantwoordelijk gesteld worden voor de begeleiding naar en van de dansschool.

 6. Indien een danser de lessen mist of door reden niet in staat is de danslessen te volgen of uit eigen wil stopt met de danslessen, is er geen terugbetaling van de danslessen. Restitutie van het lesgeld is dus niet mogelijk bij vroegtijdige beëindiging van het volgen van de danslessen. Ook zal er geen enkele uitzondering zijn wegens overmacht noch zal de dansschool als het bestuur aansprakelijk zijn.

 7. Personen die geen lid zijn van de dansschool kunnen door de verantwoordelijke van de dansschool en door de dansleerkrachten tot de activiteiten geweigerd worden.De dansschool behoudt zich het recht om eenieder die geen lid is, de toegang tot de dansschool te weigeren zonder enige geldige reden. Dit kan niet leiden tot een vorm van vergoeding.

 8. Op het einde van het dansjaar zullen het bestuur en de dansleerkrachten bespreken wie kan overgaan van team 1 naar team 2 als deze danser oud genoeg is. In eerste plaats is het belangrijk om de groep niveauwaardig te houden, indien blijkt dat het niveau te hoog ligt kan de dansleerkracht met het bestuur overleggen om op deze beslissing terug te komen. Het verplaatsen omwille van deze reden kan toegepast worden tijdens het volledige dansjaar.

 9. Bij verhuizing bent u verplicht het nieuwe adres te laten weten aan het bestuur via mail, tevens wordt u ook verzorgd dit te doen bij wijzigingen van persoonlijke gegevens bv.(telefoonnummer of mail). Dit kan u ook wijzigingen op ledenbeheer waardoor wij automatisch de correcte informatie hebben van u.

 10. De dansschool heeft het recht schade, veroorzaakt aan het gebouw en of materiaal door de deelnemer, te verhalen bij de deelnemer.

 11. Het bestuur, de dansleerkrachten, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van schade aan, of diefstal van eigendommen voor, tijdens of na de danslessen van de dansers.

 12. Het is verboden eigen drank of versnaperingen mee te nemen naar de dansschool of in de danszaal er zal ten alle tijden drank en versnaperingen aan democratische prijzen te kopen zijn aan de bar.

 13. Tijdens de danslessen of aanwezigheid in de dansschool kunnen er ten alle tijde foto’s en video’s gemaakt worden van de dansers, VOOR EIGEN GEBRUIK, mits hiervoor het formulier is ingevuld dat hiervoor geen toestemming geeft door de ouder of de danser die boven 18jaar zijn. Hier zal dan ook rekening mee gehouden worden.

 14. Het is toegelaten om tijdens de danslessen video’s te maken om het in te oefenen van de choreografie, deze zijn verboden voor andere doeleinde als ook verboden om op social media te plaatsen zonder enige toestemming van het bestuur.

 15. Schoenen waarmee de danser naar de dansschool komt zijn verboden te dragen in de danszaal en bij het gebruik van dansen. Deze omwille van de schade die het kan aanrichten aan de dansvloer. Breng dus ten alle tijden een ander paar schoeisel mee om mee te dansen!

 16. Tijdens de danslessen wordt er ook geen kauwgom in de mond toegestaan. Deze dient voor de dansles begint proper omwikkeld weggesmeten in de juiste vuilbak.

 17. In de danszaal wordt er ook zeker niet gedanst met schoenen die geen sportschoenen zijn bv. Slippers , sandalen, …

 18. Tijdens het dansen raden we ten zeerste af om sieraden aan te hebben, een accident is rap gebeurd met sieraden en dit willen we ten zeerste vermeiden.

Dit huisreglement is opgemaakt en goedgekeurd door het bestuur van Dance4ever.

15 april 2019.